Informacja dotycząca utworzenia oddziału przedszkolnego

W związku ze zgodą organu prowadzącego na utworzenie kolejnego oddziału przedszkolnego złożone wnioski zostaną ponownie rozpatrzone w terminie do dnia 4 lipca.