Szewczyk Dratewka na planie filmowym

opracowała Mariola Górska