Rekrutacja do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat Kartuski” na rok szkolny 2018/2019

W programie między innymi:

- ciekawe zajęcia pozalekcyjne,

- spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach,

- warsztaty specjalistyczne,

- obozy naukowe, wyjazdy terenowe, udział w zdarzeniach.

i wiele innych form wsparcia oferowanych bezpłatnie.

dokumenty rekrutacyjne można pobrać: www.ciekartuzy.pl lub w Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach, ul. Słoneczna 3, tel. 58 681 46 96

złożyć w : Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kartuzach ul. Ceynowy 7, 83-300 Kartuzy, tel. 58 681 02 47

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kartuski”