Sukces naszych gimnazjalistów i nauczycieli!!!

 


Zakres

wynik szkoły

wynik w województwie pomorskim

wynik w kraju

wynik szkoły     w skali staninowej

(1 - 9)

przedmioty humanistyczne – historia i wos

65,8%

58%

59%

7 - wysoki

język polski

69,6%

67%

68%

6 – wyżej średniej

przedmioty matematyczno - przyrodnicze

64,1%

55%

56%

między 7 a 8 – wysoki/bardzo wysoki

matematyka

64,8%

52%

52%

8 – bardzo wysoki

język angielski – poziom podstawowy

74,5%

67%

68%

6 – wyżej średniej

język angielski – poziom rozszerzony

58,5%

52%

52%

między 6 a 7 – wyżej średniej/wysoki

GRATULUJEMY!!!