05.2017r. - klasy zero w fabryce gier planszowych

Dzięki życzliwości i gościnności Państwa Pundzis właścicieli Z.P. „ALEXANDER” dzieci z oddziałów przedszkolnych miały możliwość zwiedzenia fabryki, w której powstają gry planszowe. Podczas pobytu w „ALEXANDRZE” dzieci zostały wtajemniczone w poszczególne etapy produkcji. Dowiedziały się ile czasu, wysiłku i zaangażowania pracy ludzi oraz zaawansowanej technologii wymaga wyprodukowanie gier planszowych. Możliwość obserwowania produkcji z bliska była dla uczestników wycieczki niepowtarzalnym doświadczeniem. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane zestawem gier.
W podziękowaniu uczniowie grup 0 a,b,c własnoręcznie wykonali laurkę, która została przekazana na ręce właścicieli Z.P. „ALEXANDER”.

Anetta Praska-Wenderlich