HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 1 WRZEŚNIA 2021 R.

 1. Klasy I – 9.00 uroczyste pasowanie na ucznia

(spotkanie z wychowawcami na sali gimnastycznej) 

Zasady uczestnictwa rodziców w pasowaniu uczniów klas I:

 • W uroczystości może uczestniczyć tylko jedna osoba z rodziny dziecka.
 • Do budynku mogą wejść osoby zdrowe bez objawów chorobowych typu: temperatura, kaszel.
 • Do budynku nie mogą wchodzić osoby przebywające na kwarantannie lub w izolacji.
 • Przed wejściem do sali gimnastycznej (wejście boczne) należy zdezynfekować ręce, założyć maseczkę ochronną na usta i nos.
 • W trakcie uroczystości należy stosować się do zaleceń nauczycieli i zachować bezpieczną odległość od innych uczestników.
 1. Klasy II – III – godz. 10.30
 2. Klasy IV – VI – godz. 11.15
 3. Klasy VII – VIII – godz. 12.00

 

Zasady uczestnictwa uczniów w rozpoczęciu roku szkolnego

 • Uczniowie:
 1. przybywają do szkoły punktualnie,
 2. do wspólnej przestrzeni szkoły wchodzą w maseczce ochronnej, zasłaniając usta i nos,
 3. wchodzą do szkoły głównym wejściem i udają bezpośrednio do sali gimnastycznej,
 4. po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego udają się z wychowawcą do wyznaczonej sali lekcyjnej.
 5. W uroczystości biorą udział tylko uczniowie.

PRZYBORY SZKOLNE na rok szkolny 2021/2022 do klasy I

KLASA I:
Piórnik: 2 ołówki, ostrzynka, gumka do mazania, kredki, linijka, nożyczki, klej

Szafka:

- 3 x blok rysunkowy A4 lub ryza papieru ksero
- blok techniczny A4
- blok rysunkowy kolorowy A4
- blok techniczny kolorowy A4
- farby plakatowe + pędzle + farby akwarele
- kredki świecowe Bambino lub pastele
- wycinanki
- plastelina (miękka np. Astra)
- kubeczek do wody (np. po jogurcie)

Dodatkowo:
5 x zeszyt w „trzy linie”
3 x zeszyt w kratkę
(zeszyty 16 kartkowe)

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Nazwisko i imię

1.     

Czech Aleksandra

2.     

Czech Stanisław

3.     

Dankowska Julia

4.     

Matyjasik Natalia

5.     

Modrzewski Igor

6.     

Soja Natalia

Lista kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022:

Lp.

Nazwisko i imię

1.     

Cierluk Nataniel

2.     

Czoska Alicja

3.     

Czoska Emilia

4.     

Dankowska Maja

5.     

Gailitis Olimpia

6.     

Gailitis Wiktoria

7.     

Jarzyński Miłosz

8.     

Kaźmierski Maksymilian

9.     

Kubacki Antoni

10. 

Łobacz Helena

11. 

Moroz Michał

12. 

Munch Robert

13. 

Myszk Ignacy

14. 

Myszk Konstanty

15. 

Pytel Nikodem

16. 

Reptowski Maksym

17. 

Roszman Filip

18. 

Roszman Jakub

19. 

Sprengel Wojciech

20. 

Szczepiński Kuba

21. 

Szlas Amelia

22. 

Szmit Edyta

23. 

Szrajer Franciszek

24. 

Walkiewicz Marika

25. 

Wypych Marcelina

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym    na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Nazwisko i imię

1.     

Czech Aleksandra

2.     

Czech Stanisław

3.     

Dankowska Julia

4.     

Matyjasik Natalia

5.     

Modrzewski Igor

6.     

Soja Natalia


Bardzo prosimy o złożenie formularza potwierdzenia woli przyjęcia do 30 lipca 2021 r.

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Nazwisko i imię

1.     

Cierluk Nataniel

2.     

Czoska Alicja

3.     

Czoska Emilia

4.     

Dankowska Maja

5.     

Gailitis Olimpia

6.     

Gailitis Wiktoria

7.     

Jarzyński Miłosz

8.     

Kaźmierski Maksymilian

9.     

Kubacki Antoni

10. 

Łobacz Helena

11. 

Moroz Michał

12. 

Munch Robert

13. 

Myszk Ignacy

14. 

Myszk Konstanty

15. 

Pytel Nikodem

16. 

Reptowski Maksym

17. 

Roszman Filip

18. 

Roszman Jakub

19. 

Sprengel Wojciech

20. 

Szczepiński Kuba

21. 

Szlas Amelia

22. 

Szmit Edyta

23. 

Szrajer Franciszek

24. 

Walkiewicz Marika

25. 

Wypych Marcelina

GRATULACJE DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH!!

W mijającym właśnie roku szkolnym 202/2021 uczniowie klas ósmych, mimo trudnej sytuacji spowodowanej epidemią i koniecznością edukacji zdalnej, osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty.

            Wszystkie wyniki z poszczególnych przedmiotów, które obejmował egzamin: język polski, matematyka, język angielski, wskazują na wysoki poziom wiedzy i kompetencji naszych uczniów. Na tle gminy, powiatu, województwa i kraju osiągnęli bowiem wyniki wykraczające ponad średnią.

Poniżej tabele z wynikami szkoły i poszczególnych klas z podziałem na przedmioty.

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty

(w procentach i w skali staninowej od 1 do 9)

Przedmiot

Szkoła

Stanin

Gmina

Powiat

Województwo

Kraj

Język polski

67%

7

62%

57%

58%

60%

Matematyka

57%

7

55%

46%

46%

47%

Język angielski

76%

7

71%

60%

65%

66%

 

Średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty poszczególnych klas

(w procentach i w skali staninowej od 1 do 9)

Przedmiot/klasa

8A

Stanin

8B

Stanin

8C

Stanin

8D

Stanin

Język polski

 

70%

8

74%

8

68%

7

57%

4

Matematyka

 

62%

8

56%

7

57%

7

51%

6

Język angielski

 

78%

7

80%

8

78%

7

66%

6

Dyrektor Szkoły Robert Zochniak

Lista kandydatów przyjętych do pierwszej klasy w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Drewniak-Banaczkowska Kalina

2.

Szmigiel Oskar

Informacja dotycząca szczepień dzieci i młodzieży

Pomorski Kurator Oświaty zachęca do obejrzenia filmu na temat szczepień dzieci i młodzieży z udziałem dr hab. n. med. Joanny Renke, specjalisty pediatrii i immunologii klinicznej, przygotowany przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Poniżej link do filmu:

https://www.youtube.com/watch?v=ucq9gBxmRl8

 

Sportowiec Roku - Róża Kozikowska

Róża jest uczennicą klasy 3 a. Od najmłodszych lat systematycznie trenuje i występuje na turniejach tanecznych, poświęcając na to cały swój wolny czas. W tym roku zdobyła I miejsce w województwie. Została Mistrzynią Województwa Pomorskiego w tańcu latynoamerykańskim i tańcach standardowych. Obecnie przeszła do klasy tanecznej E  i występuje już ze starszymi rocznikami. Jest to klasa czwarta z ośmiu możliwych klas tanecznych.

Życzymy dalszych sukcesów w kolejnych latach.

Beata Bańkowska