Dzień Kobiet w VI D

Dzień Kobiet w klasie VID był świętowany wyjątkowo. Chłopcy bardzo się postarali, aby dziewczynki z klasy czuły się tego dnia wyjątkowo. Na wstępie odczytany został wiersz autorstwa jednego z chłopców - Adriana, w którym każda dziewczynka mogła usłyszeć coś o sobie, o pani wychowawczyni oraz nauczycielce wspomagającej również nie zapomniano. Następnie chłopcy rozdali każdej koleżance upominki. Jednak najważniejsze jest to, że to wydarzenie świętowaliśmy w miłej atmosferze.
 
Wychowawca klasy VID, Emilia Dampc

Empatia w naszej szkole

Czym jest empatia ? W jaki sposób rozpoznawać emocje własne i innych ludzi ? Trudno tworzyć prawdziwe silne więzi, jeśli nie rozumiemy swoich emocji...
Empatię odczuwają nawet bardzo małe dzieci, pomaga ona w życiu - to prawda. Rozwijanie empatii to proces, jednak warto podjąć ten wysiłek, który może być dla całej rodziny także chwilą refleksji, odprężenia, okazją do podjęcia tematów nie poruszanych na co dzień. Jak rozwijamy wrażliwość uczniów w naszej szkole ? Proszę zerknąć ... 
 
Monika Kraińska - psycholog 
Agnieszka Kędziora - Paczkowska - pedagog
Czytaj więcej...

Niesamowite sukcesy zawodniczek i zawodników Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie w mini siatkówce

6 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły sięgnęli po najwyższe podium w WOJEWÓDZkICH IGRZYSKACH DZIECI W mini piłce siatkowej.  Młodzi siatkarze z klas 5a, 6a oraz 6c pokonali wszystkie najlepsze  drużyny województwa pomorskiego.

Następnego dnia młode adeptki siatkówki zdobyły brązowy medal w WOJEWÓDZKICH IGRZYSKACH DZIECI  w mini piłce siatkowej. Szkołę reprezentowały uczennice klas: 5a, 6a, 6c i 7a.

Jesteśmy z Was bardzo dumni.

Dzień Kobiet z Małym Samorządem Uczniowskim

Z okazji Dnia Kobiet 5 marca w naszej szkole odbyła się dyskoteka z konkursami dla wszystkich chętnych uczniów z klas edukacji wczesnoszkolnej. Uczniowie nie zawiedli. Przybyło bardzo dużo dziewcząt, ale też nie zabrakło elegancko ubranych chłopców. Wszyscy świetnie się bawili. Zresztą zobaczcie sami!

Czytaj więcej...

Test zintegrowany dla klasy III SP

27 lutego Centrum Edukacji Szkolnej zaprosiło uczniów z klasy III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie Zuch. Konkurs polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowane testu. Treść sprawdzianu była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Testy konkursowe zawierały 21 pytań o różnej skali trudności, w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe zawierały jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi. Do testu przystąpiło 15 uczniów z klasy III a i III b. Wyniki przedstawimy w późniejszym terminie. Wszystkim uczniom życzymy sukcesu !

Dorota Bieszka

Czytaj więcej...

Wojewódzki Konkurs Ortograficzny dla klas III SP – II etap

28 lutego uczniowie klasy III przystąpili do II etapu Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego. Konkurs miał formę pisemną i zawierał dyktando. Uczniowie powinni byli wykazać się zarówno znajomością podstawowych zasad ortograficznych jak i praktycznym ich stosowaniem. Najwyższy wynik uzyskała Weronika Łydka uczennica klasy III b, która teoretycznie dostała się do III etapu konkursu. Gratulujemy !

Dorota Bieszka

Dzień Kobiet

W dniu kobiet składamy wszystkim Paniom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu.  Życzymy aby uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane.  Drogie Panie, dziękujemy wam,  że czynicie ten świat piękniejszym i lepszym. 
                                     Samorząd Uczniowski

List Pomorskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów szkół/placówek podstawowych i gimnazjalnych oraz Rodziców uczniów

Szanowni Państwo,

Rodzice i Opiekunowie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych/ oddziałów gimnazjalnych
województwa pomorskiego

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po trzyletnim gimnazjum i po ośmioklasowej szkole podstawowej.

Państwa dzieci mogą wybrać szkołę spośród następujących typów szkół:

  1. licea ogólnokształcące,
  2. technika,
  3. branżowe szkoły I stopnia.
Czytaj więcej...