Informacje o konkursie "Szkoła dobrego wychowania"

KONKURS SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA
VIII EDYCJA ROK SZKOLNY 2016/17

 

ORGANIZATOR:

CELE KONKURSU: Zapoznanie dzieci ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Szkoła dobrego wychowania” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Nasza szkoła przyjęła do realizacji następujące zadania konkursowe:

Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. 

Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu  wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre.

Opracowanie krótkich prac pisemnych nt.: „Moje zachowanie świadczy o mnie”.

Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy o mnie”.

Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…

Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Szkoła dobrego wychowania.

Dodatkowe zadanie- przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat tolerancji.