zadanie 2 - konkurs na Szkolną Kartę Zasad Dobrego Zachowania

Dnia 18 X 2016r. w ramach realizowanego w szkole projektu-Szkoła Dobrego Wychowania uczniowie przystąpili do konkursu na Szkolną Kartę Zasad Dobrego Zachowania. W konkursie wzięły udział klasy I- III, IV-VI oraz klasy I-III gimnazjum. Na godzinach wychowawczych uczniowie tworzyli klasowe karty zasad dobrego zachowania korzystając z wypracowanych podczas debaty zasad dobrego zachowania.

Oto rezultaty pracy uczniów:

                  

  

   


Wyniki konkursu:

Jury w składzie- pedagog p. A. Kędziora-Paczkowska, psycholog p. Monika Kraińska zgodnie z regulaminem konkursu oceniła prace uczniów. Ocenie podlegał styl sformułowania zasad zachowania, oryginalna szata graficzna oraz estetyka wykonania.

I miejsce - klasa III a wychowawca – p. Małgorzata Kisiel

II miejsce – klasa II a wychowawca – p. Mariola Górska

III miejsce – klasa VI b wychowawca – p. Anita Grądzka-Pila


Wyróżnienia:

klasa I BG wychowawca – p. Ewa Pawłowska

klasa II BG wychowawca – p. Katarzyna Łyczywek

Samorząd Uczniowski – opiekun p. Agnieszka Pawłowska

klasa III d wychowawca – p. Katarzyna Lalko


Oto galeria nagrodzonych prac: