zadanie 4 - szkolna karta zasad dobrego wychowania

Przeprowadzona w szkole uczniowska debata na temat wychowania, opracowane w klasach zasady dobrego zachowania, doprowadziły do wybrania najważniejszych zachowań, wartości, które nasza szkoła chce promować i rozwijać w swoich uczniach. Tak powstała SZKOLNA KARTA ZASAD DOBREGO ZACHOWANIA- drogowskaz moralny, który wskazywać będzie uczniom dobre zachowanie, sprzyjać będzie dobremu wychowaniu i pozwoli w przyszłości właściwie funkcjonować naszym uczniom w społeczeństwie.