Zadanie 5 - Konkurs wiedzy na temat savoir-vivre

W ramach "Szkoły dobrego wychowania" dnia 19.12.2016 r. na godzinach wychowawczych przeprowadzono zajęcia warsztatowe - "Savoir-vivre na co dzień". Najmłodsze dzieci z klas I -III zapoznały się z określeniem savoir-vivre, wykonały "drzewo kulturalnego zachowania" i tworzyły kodeks kulturalnego zachowania.

Klasy starsze IV - VI skoncentrowały się na prawidłowych zachowaniach w miejscach publicznych takich jak szkoła, kino, teatr, środki transportu publicznego itp. Natomiast uczniowie gimnazjum skupili sie głównie na tematyce medialnego savoir-vivre, czyli o konieczności dobrych manier w świecie cyfrowym. Dzieci ze wszystkich grup wiekowych chętnie angażowali się w zajęcia tworząc m.in. plakaty, scenki rodzajowe, pisząc maile itp. Pracowali w grupach, parach i indywidualnie. Zapoznali się również z literaturą na temat dobrego wychowania.

 

Następnie 13.01.2017 odbył się konkurs znajomości zasad savoir – vivre. Dwóch reprezentantów z każdej klasy odpowiadało na pytania w formie testowej(zał.1). Łącznie spośród 23 klas wzięło udział w konkursie 46 osób. W każdej grupie wiekowej wyłoniono zwycięzców, wręczając im dyplomy „Mistrz savoir vivre” oraz drobne upominki.

Podsumowaniem tych działań jest prezentacja multimedialna przygotowana przez dwóch uczniów gimnazjum na temat zachowań savoir vivre, która została zaprezentowana całej społeczności szkolnej (zał. 2).

Wyniki konkursu:

Klasy I –III:

1 miejsce: klasa IIa, IIIa, IIIc

2 miejsce: klasa IIb, IIIb, IIId

3 miejsce: klasa Ib

Klasy IV- VI:

1 miejsce: klasa VIa

2 miejsce: klasa IVa

3 miejsce: klasa IVd


Klasy I –III gimnazjum:

1 miejsce: klasa IIIag

2 miejsce: klasa IIag

3 miejsce: klasa IIIbg