Inscenizacje o tematyce savoir-vivre

      Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.

Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników.

Dnia 6 II 2017r. rozpoczęliśmy realizację 4 zadania konkursu SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA . Zaprosiliśmy uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu. Zadanie zostało podzielone na kategorie wiekowe. Klasy 0-III przygotowały krótkie formy inscenizacji w postaci wierszy o tematyce savoir-vivre na co dzień. Uczniowie na zajęciach zapoznali się z literaturą mówiącą o dobrym wychowaniu. Dokonali wyboru wiersza, który chcieliby zaprezentować innym klasom. Uczniowie klas IV-VI oraz klasy I-III gimnazjum na lekcjach wychowawczych i języka polskiego opracowali scenariusze krótkich inscenizacji dotyczących znajomości i stosowania zasad dobrego wychowania w różnych miejscach i w stosunku do różnych osób.

Klasy 0-III zaprezentowały przygotowane wiersze 23 lutego na apelu podsumowującym konkurs.

 

Na zakończenie apelu zaśpiewaliśmy wspólnie piosenkę pt. ”Grunt to dobre wychowanie” oraz obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Savoir-vivre na co dzień” przygotowaną przez uczniów klas gimnazjalnych.