Statut Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

Załączniki do Statutu Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie:

-załącznik nr 1 Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego,

-załącznik nr 2 Przedmiotowy system oceniania z historii i wiedzy o społeczeństwie,

-załącznik nr 3 Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego,

-załącznik nr 4 Przedmiotowy system oceniania z języka kaszubskiego,

-załącznik nr 5 Przedmiotowy system oceniania z plastyki,

-załącznik nr 6 Przedmiotowy system oceniania z chemii,

-załącznik nr 7 Przedmiotowy system oceniania z matematyki,

-załącznik nr 8 Przedmiotowy system oceniania z przyrody, biologii i geografii,

-załącznik nr 9 Przedmiotowy system oceniania z fizyki,

-załącznik nr 10 Przedmiotowy system oceniania z techniki,

-załącznik nr 11 Przedmiotowy system oceniania z języków obcych nowożytnych.