12.2016r. - obchody rocznicy "Grudzień 70"

Wydarzenia grudniowe w Polsce – 1970, 1981 rok


7 grudnia 2016 roku uczniowie naszej szkoły z wychowawcami obejrzeli przygotowany specjalnie dla szkół przez Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku, we współpracy z Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz TVP Gdańsk, program pt. „Stan wojenny – spojrzenie po 35 latach”. Dla wszystkich była to doskonała okazja do wzbogacenia procesu poznawania najnowszej historii naszego kraju oraz kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw młodzieży. Działanie to stało się także formą upamiętnienia w naszej szkole 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.

12 grudnia 2016r. nasza szkoła okolicznościowym apelem przypomniała tragiczne wydarzenia związane z krwawą pacyfikacją robotniczych protestów w Grudniu 1970 roku w Trójmieście. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających daty 14 - 17 grudzień 1970. Uczniowie w skrócie zobrazowali sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed wystąpieniami robotników i ukazali przebieg wydarzeń. Przygotowali również montaż słowno – muzyczny, w którym wykorzystano między innymi autentyczne nagrania radiowe w tym przemówienie Zenona Kliszko oraz piosenkę Kazika „Ballada o Janku Wiśniewskim”.


– Gromadzimy się dziś na apelu, aby oddać hołd wszystkim ofiarom represji grudnia 1970r - mówiły uczennica i uczniowie, dla których krwawa masakra robotników w Gdańsku i Gdyni jest wydarzeniem, którego nie pamiętają, którego uczą się z podręczników. Apel ten miał na celu uświadomienie młodzieży, że są sytuacje nawet bardzo tragiczne i trudne , ale trzeba je rozwiązywać negocjacjami a nie siłą. Historycy mówią: kto nie zna swojej przeszłości, ten nie jest godny teraźniejszej przyszłości. Myślę, że dzisiejsza lekcja historii poszerzy wiadomości z historii
współczesnej i będzie owocowała w dalszej nauce.

 

W grudniu również zostały zorganizowane konkursy:

1. Konkurs historyczny dotyczący "Grudnia 70".

   - regulamin konkursu
   - wyniki konkursu

2. Konkurs plastyczny dotyczący "Grudnia 70".

   - regulamin konkursu
   - wyniki konkursu


Katarzyna Niezgoda