Informacja dla rodziców

DRODZY PAŃSTWO!

INFORMUJEMY, IŻ W OBECNYM ROKU SZKOLNYM USTALONO NASTĘPUJĄCE GODZINY DEDYKOWANE DO SPOTKAŃ PAŃSTWA Z DYREKTOREM I WICEDYREKTORAMI SZKOŁY.

DYREKTOR – ROBERT ZOCHNIAK

Środa 9.00 – 11.00

Piątek 9.00 – 10.30

Wicedyrektor Katarzyna Lalko

Wtorek 8.30 – 10.30

Czwartek 9.00 – 11.00

Wicedyrektor Małgorzata Lipińska

Poniedziałek 9.30 – 11.30

Czwartek 14.30 – 16.00