Zmiana dotycząca opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR XLVIII/582/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Żukowo oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zobacz: Tekst uchwały