Ewaluacja wewnętrzna

W roku szkolnym 2017/2018 zostanie przeprowadzona w naszej szkole ewaluacja wewnętrzna, której przedmiotem będą:

1. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się  - szkoła podstawowa.

2. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - wychowanie przedszkolne.