09.10.2015r. - konkurs poetycki

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

Ku pamięci…

pomordowanym mieszkańcom Gromady Chwaszczyno

w czasie II wojny światowej”

Zapraszamy wszystkich uczniów SP i Gimnazjum do udziału w konkursie poetyckim.

1.Cele konkursu:

  • wzmocnienie identyfikacji młodzieży z dziedzictwem historycznym miejsca zamieszkania

  • złożenie hołdu ofiarom wojny

  • popularyzowanie twórczości poetyckiej

  • rozwijanie sprawności pisania wierszy

2.Uczestnicy konkursu:

Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • I kategoria - klasy IV – VI SP

  • II kategoria –klasy I-III Gimnazjum

3. Forma wiersza:

  • dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców

  • treść – zgodna z tematem konkursu

  • prace powinny być dostarczone w formie wydruku komputerowego

  • prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa  

4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.

Konkurs trwa do 06. 11.2015 roku .Prace należy składać do pani Anety Hinc.

Wiersz nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz do wykorzystania jako element dekoracji. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Prace nieczytelne, nieestetyczne, z błędami ortograficznymi, zostaną wyłączone spod oceny jury.

5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09 listopada 2015r.

Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona  na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona na gazetce Samorządu Uczniowskiego.

Aneta Hinc