03.2017r. - konkurs "Logicznego Myślenia"

Konkurs był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 26 pytań. Do każdego pytania przypisane były 4 możliwości odpowiedzi od A do D. Ocenie podlegała każda odpowiedź tak, że za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za błędnie zaznaczoną -1 punkt. Zadania były trudne i wymagały nie tylko umiejętności logicznego myślenia, ale również koncentracji uwagi i wyobraźni przestrzennej.

W całej Polsce do konkursu przystąpiło ponad 9000 uczestników. Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Łukasz Zawadzki z klasy Va, który uzyskał 15 miejsce w Polsce zdobywając tytuł Eksperta Logicznego Myślenia.

Pozostali uczestnicy byli w ogólnej klasyfikacji tuż za nim. I tak: Stanisław Wysocki zajął 19 miejsce, Oskar Hancewicz 24 miejsce, Mateusz Bański 26 miejsce, Bartosz Pospieszny 31 miejsce i Maciej Śliwiak 34 miejsce w Polsce. Chłopcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jolanta Iwańczak