Wielki Maraton Czytelniczy

Zasady uczestnictwa:

  1. Zgłaszasz chęć udziału w konkursie nauczycielowi języka polskiego lub opiekunowi.
  2. Na początku każdego miesiąca dowiadujesz się, jaką książkę spoza listy lektur obowiązkowych należy przeczytać.
  3. Piszesz test konkursowy składający się z 10 zadań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 10 zadań otwartych, sprawdzający znajomość i zrozumienie lektury.
  4. Za test możesz uzyskać maksymalnie 20 pkt. Suma punktów do uzyskania w Maratonie – 160.
  5. Czekasz cierpliwie na wyniki, które zostaną ogłoszone na przełomie maja i czerwca 2018 r.
  6. W każdej chwili możesz przystąpić do maratonu lub z niego zrezygnować.

Uwaga! Organizatorzy Wielkiego Maratonu Czytelniczego nie zapewniają uczestnikom lektur. Zdobycie wskazanej książki należy do Maratończyków.

Opiekun konkursu

Małgorzata Baniewicz-Odrzywołek

 

  1. Lista lektur na październik 2017
  2. Lista lektur na wrzesień 2017
  3. Alfabetyczny spis lektur