Dzień Bezpiecznego Internetu - konkurs plastyczny

1. Plakat może mieć postać pracy plastycznej, kolażu lub komiksu.

2. Na pracy można wykorzystać zasady umieszczone na specjalnie przygotowanej tablicy w holu szkoły, lub dostępne na stronie internetowej szkoły.

3. Format prac: co najmniej A3.

4. Pod uwagę będzie brana treść, pomysłowość oraz estetyka wykonania.

5. Prace należy dostarczyć w terminie do 16 lutego do Pani Małgorzaty Gorgolewskiej.