Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej – XXXV edycja

Adresat:

Uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów w województwie pomorskim

Cele:

Popularyzacja polskiej literatury pięknej.

Kształtowanie wrażliwości na piękno języka i mowy ojczystej.

Stwarzanie okazji do pracy nad kulturą mowy oraz sztuką interpretacji.

Promocja osiągnięć uczniów oraz ich opiekunów.

Stwarzanie okazji do czynnego uczestnictwa w kulturze.

Szczegóły konkursu;
http://www.centrum.kultury.pl/bez-kategorii/wojewodzki-konkurs-recytatorski-poezji-polskiej-xxxv-edycja/

Zgłoszenia do 23.02.2018.

Eliminacje 1 marca.

Zapraszamy!

Beata Olwert

Aneta Hinc