Konkurs matematyczny

Dodatkowe informacje dotyczące I Gminnego Konkursu Matematycznego:
1. Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie;
Nauczyciele matematyki Szkół Podstawowych gminy Żukowo.
2. Patronat honorowy:
Burmistrz Gminy Żukowo Wojciech Kankowski;
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.
3. Cele konkursu:
Popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej;
Wyszukiwanie talentów matematycznych;
Umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i możliwości; 
Dostarczenie uczniom satysfakcji , szansy i radości z sukcesu.
5. Termin i przebieg konkursu: 
konkurs odbędzie się 18 maja 2018 r. o godzinie 1100 w Szkole Podstawowej w Pępowie;