WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY Bałtyk w legendach zaklęty

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie legend o tematyce morskiej
  • pobudzanie wrażliwości estetycznej
  • rozwijanie inwencji, aktywności twórczej i wyobraźni dziecięcej
  • rozwijanie kreatywności i indywidualnych zdolności dzieci
  • kształtowanie umiejętności przedstawienia tekstu literackiego w formie plastycznej
  • popularyzacja różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
  • stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

Zasady wykonania prac:

Każdy uczeń może wykonać jedną pracę dowolną techniką (oprócz technik sypkich) w formacie A 3.

Na odwrocie pracy powinna zostać umieszczona metryczka z następującymi danymi: imię, nazwisko autora, wiek, numer szkoły/przedszkola wraz z adresem i nr telefonu, imię                i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego została przygotowana praca.

Nadsyłanie prac:

Podpisane prace należy dostarczyć do organizatora – świetlica SP 45 w Gdańsku – Wrzeszczu – do dnia 25.05.2018 r. (piątek).

Komisja w następującym składzie dokona oceny nadesłanych prac:

dyrektor SP 45 – p. Liliana Gdowska (lub osoba reprezentująca dyrektora)

nauczycielka plastyki SP 45 – p. Hanna Wójcik

nauczycielka świetlicy SP 45 – p. Mariola Matys.

Prace będą oceniane w kategoriach:

  • kategoria grup przedszkolnych, zerowych i klas I
  • kategoria klas II – III.

W każdej kategorii zostanie przyznana nagroda główna i wyróżnienia.

Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie ich     w materiałach informacyjnych, reprodukcji oraz zamieszczenie na wystawie pokonkursowej. Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatora.

Uroczyste wręczenie nagród, dyplomów, podziękowań odbędzie się 11.06.2018 r. (poniedziałek) o godz.14.30 podczas spotkania podsumowującego realizację zadań programu edukacyjnego Spotkania ze sztuką inspiracją dla Małych Artystów w Szkole Podstawowej      nr 45 w Gdańsku – Wrzeszczu. Informacje o laureatach ukażą się na stronie organizatora WWW.sp45gdansk.pl

 Szczegółowych informacji udzielają nauczycielki świetlicy - organizatorki konkursu:

Izabella Posłuszny 504-043-823

Beata Rzysko – Wójcik 668-755-344