Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie matematycznym