dyrekcja

Od 1 września 2008 roku na czele Naszej Szkoły stoi pan Robert Zochniak. Jego prawą ręką czyli zastępcą jest pani Małgorzata Lipińska i pani Anna Damaszke.

W historii szkoły kierownicze stanowiska piastowali:

Józef Mania , Alojzy Socha - od 1920 do 1928 - pełnili obowiązki kierownika szkoły
Wacław Niklas - od 1 stycznia do 31 grudnia 1929 r. - pełnił obowiązki kierownika szkoły
Teofil Wysiecki - od 1 stycznia 1930r. do 31 sierpnia 1934 r. - kierownik szkoły
Feliks Poćwiardowski – od 1 września 1934r. do 31 sierpnia 1939r. Ostatni kierownik szkoły przed 1939 rokiem- zamordowany w obozie koncentracyjnym
w Mathausen w 1941 roku.
Władysław Raatz – od 15 kwietnia 1945 r. do 31 sierpnia 1945 r.
Feliks Bradtke – 1 września 1945 roku – 31 sierpnia 1950 r.
Stanisław Mazur – 1 września 1950 roku – 31 sierpnia 1952 r.
Antoni Raczyński – 1 wrzesień 1952 r.- 30 października 1952 r. - pełnił obowiązki kierownika szkoły
Stefan Grubba – 1 listopad 1952 r. – do kwietnia 1953 r. - pełnił obowiązki kierownika szkoły
Zygmunt Barański – od maja 1953 r. – do 31 stycznia 1954 r. - pełnił obowiązki kierownika szkoły
Bolesław Bork – od 1 lutego 1954 do 31 sierpnia 1955 r.
Alojzy Trella – od 1 września 1955 roku do 1 października 1965 r.
Małgorzata Trella - od 1 października 1965r. do 31 sierpnia 1967 r.
Alojzy Trella – od 1 września 1967 r. do 31 sierpnia 1987 r.
Małgorzata Trella - od 1 września 1987 r. do 31 sierpnia 1991 r.
Anna Kiraga – od 1 września 1991 r. do 31 sierpnia 1999 r.
Jolanta Iwańczak – od 1 września 1999 r. do 31 sierpnia 2008 r.