Raport z ewaluacji wewnętrznej z dnia 27 czerwca 2013 r. 

Badany obszar: PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE
Analizie poddano: EFEKTYWNOŚĆ WPROWADZANIA ELEMENTÓW OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO 

Raport z ewaluacji wewnętrznej z dnia 30 marca 2013 r.

Badany obszar: KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW
Analizie poddano: W SZKOLE KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW ZGODNE Z WARTOŚCIAMI SPOŁECZEŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO

Zachęcamy do zapoznania się z analizą wyników Sprawdzianu przeprowadzonego w Szkole Podstawowej i Egzaminu Gimnzajalnego w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie w kwietniu 2014r.