Realizacja trzeciego scenariusza projektu „Przyroda z klasą”

Dnia 30 listopada klasa 1b realizowała temat projektu „Gdzie mieszkają jeże”

Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się, po co zwierzętom schronienia, jak schronienia zwierząt dopasowane są do ich trybu życia. Poznali  warunki jakie powinno spełnić schronienie jeża. Dowiedzieli się, jak można pomagać jeżom  i co zrobić, aby ogrody i parki były przyjazne dla tych zwierząt. Zapoznali się z pojęciem hibernacja. Na koniec zajęć zbudowali w grupach model schronienia jeża. Zajęcia znacznie wzbogaciły wiedzę przyrodniczą uczniów, zwróciły ich uwagę na potrzebę pomagania zwierzętom. Uczniowie aktywnie i z zainteresowaniem  uczestniczyli w projekcie.

Mariola Górska