Projekt edukacyjny: Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej

Temat projektu edukacyjnego: Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej

  CELE PROJEKTU

 1. Wykonanie plakatu prezentującego bieguny i okolice podbiegunowe kuli ziemskiej.
 2. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o krainie lodu i śniegu.
 3. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji.
 5. Kształtowanie samodzielności w działaniu.
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 7. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów.

 Projekt realizowany jest w grupach.

Zadaniem grup jest:

wyszukanie informacji o:

 • wybranym biegunie kuli ziemskiej Antarktydzie, Arktyce i Grenlandii
 • charakterystyce obszarów podbiegunowych
 • zwierzętach i roślinności Antarktydy, Arktyki i Grenlandii oraz ich przystosowaniach do życia
 • warunkach życia i zwyczajach mieszkańców lodowych krain
 • ciekawostkach dotyczących biegunów

oraz:

 • zgromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania plakatu
 • prezentacja pracy na forum klasy

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2 tygodnie.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

W lutym klasa III b pracowała nad projektem edukacyjnym pt.: „Wędrujemy po biegunach i okolicach podbiegunowych kuli ziemskiej”. W domu uczniowie mieli przeczytać lekturę „Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Poznali w ten sposób dawne warunki życia oraz zwyczaje mieszkańców Grenlandii. Następnie zostali podzieleni na zespoły. Każda grupa miała przydzielony konkretny obszar: Antarktydę, Arktykę i Grenlandię. Dodatkowo jedna z dziewczynek przygotowała informacje na temat Czesława Centkiewicza podróżniku i autora wspomnianej książki. Członkowie poszczególnych zespołów uzgodnili, jakie materiały przygotują w domu. W wyznaczonym terminie uczniowie przynieśli zgromadzony materiał. Następnie przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu, aby wreszcie zaprezentować swoją pracę na forum klasy. Efekty pracy można było obejrzeć na gazetce w sali nr 3.

Ewa Pelc

 

Realizacja szóstego scenariusza projektu "Przyroda z klasą"

W marcu uczniowie klasy IB w ramach projektu-„Przyroda z klasą” realizowali temat „Jak tropić zwierzęta?”. Celem zajęć było rozpoznanie zwierząt żyjących w okolicy na podstawie oznak ich bytowania- tropów i śladów. Uczniowie opisywali, w jaki sposób i gdzie można obserwować zwierzęta w okolicy zamieszkania.  Zajęcia miały charakter praktyczno-teoretyczny- w klasie i w terenie. Zebrane informacje podczas obejrzanego filmu oraz prezentacji posłużyły im do uważnego obserwowania i poszukiwania tropów i śladów różnych zwierząt.  W czasie zajęć uczniowie rozwijali umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody.

Mariola Górska

Projekt edukacyjny: Wędrujemy po biegunach kuli ziemskiej

Temat projektu edukacyjnego: Wędrujemy po biegunach kuli ziemskiej

 CELE PROJEKTU

 1. Wykonanie plakatu prezentującego bieguny kuli ziemskiej.
 2. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o biegunach.
 3. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji.
 5. Kształtowanie samodzielności w działaniu.
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 7. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów.

 Projekt realizowany jest w grupach.

Zadaniem grup jest wyszukanie informacji o:

 • wybranym biegunie kuli ziemskiej Antarktydzie i Arktyce
 • charakterystyce obszarów podbiegunowych
 • zwierzętach i roślinności Antarktydy i Arktyki oraz ich przystosowaniach
 • warunkach życia i zwyczajach mieszkańców lodowych krain
 • ciekawostkach dotyczących biegunów
 • gromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania plakatu
 • prezentacja pracy na forum klasy

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2 tygodnie.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

W miesiącu lutym klasa III a pracowała nad projektem edukacyjnym pt. Wędrujemy po biegunach kuli ziemskiej. Na zajęciach lekcyjnych omawiano charakterystykę obszarów podbiegunowych na podstawie dostępnych źródeł wiedzy. Uczniowie pracowali z mapą i globusem, podręcznikiem i Internetem. Zapoznali się z przystosowaniem zwierząt i roślin do życia w warunkach klimatu podbiegunowego. Poznali warunki życia i zwyczaje mieszkańców Grenlandii.  Następnie uczniowie zostali podzieleni na zespoły. Korzystając z różnych źródeł gromadzili informację o wybranym przez siebie biegunie w warunkach domowych. Następnie przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu, aby wreszcie zaprezentować swoją pracę na forum klasy. Efekty pracy można było obejrzeć na gazetce przy sali nr 3

Dorota BieszkaProjekt edukacyjny: Szlakiem polskich zamków

Temat projektu edukacyjnego: Szlakiem polskich zamków

 CELE PROJEKTU

 1. Wykonanie plakatu prezentującego wybrany zamek znajdujący się w Polsce.
 2. Utrwalenie i rozszerzenie wiadomości o zamkach.
 3. Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
 4. Doskonalenie umiejętności selekcji ważnych informacji.
 5. Kształtowanie samodzielności w działaniu.
 6. Rozwijanie umiejętności współpracy.
 7. Kształcenie umiejętności pokonywania trudności i osiągania celów.

 Projekt realizowany jest w grupach trzyosobowych.

Zadaniem grup jest wyszukanie informacji o:

 • architekturze wybranego zamku
 • położeniu zamku na mapie fizycznej Polski
 • ciekawostkach dotyczących zamku
 • gromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania plakatu
 • prezentacja pracy na forum klasy

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 2 tygodnie.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Na przełomie listopada i grudnia klasa III a pracowała nad projektem edukacyjnym pt. Szlakiem polskich zamków. Na zajęciach lekcyjnych poruszane były treści na temat zamku jako ważnego świadectwa dawnych dziejów Polski. Omawiane zostały charakterystyczne cechy konstrukcyjne i funkcjonalne zamków. Czytane były informacje o wybranych zamkach. Następnie uczniowie zostali podzieleni na trzyosobowe zespoły. Korzystając z różnych źródeł gromadzili informację o wybranym przez siebie zamku. Następnie przystąpili do zaprojektowania i wykonania plakatu, aby wreszcie zaprezentować swoją pracę na forum klasy. Efekty pracy można było obejrzeć na gazetce przy sali nr 3

Dorota Bieszka

Realizacja piątego scenariusza projektu „Przyroda z klasą”

W lutym klasa IB w ramach projektu „Przyroda z klasą” realizowała temat- Kto będzie głodny, gdy znikną dżdżownice? Celem zajęć  było zrozumienie przez uczniów zależności pomiędzy różnymi gatunkami na przykładzie sieci pokarmowej jeża. Dzieci na zajęcia przygotowały maski różnych organizmów tworzących sieć pokarmową jeża. Uczniowie wyjaśniali, jaki wpływ na sieć pokarmową zwierząt mogą mieć ludzkie działania i pogoda. Podawali przykłady , w jaki sposób człowiek może wspierać  bioróżnorodność w swoim otoczeniu. Na koniec lekcji  rozwiązali quiz podsumowujący zajęcia.  

Mariola Górska

Realizacja czwartego scenariusza projektu "Przyroda z klasą"

W styczniu klasa 1b realizowała temat projektu „Czy samochody przeszkadzają zwierzętom?” Celem zajęć było uświadomienie uczniom wpływu człowieka na środowisko naturalne. Uczniowie obserwując natężenie ruchu samochodowego, wyjaśniali jego wpływ  na życie zwierząt. Wskazywali negatywne skutki jak ograniczenie wędrówek zwierząt, małe możliwości znalezienia źródeł pożywienia oraz zwierząt swojego gatunku.  Wykonali prace plastyczne przedstawiające negatywne konsekwencje tego  zjawiska. Podsumowując zajęcia podawali różne sposoby ograniczenia negatywnego wpływu ruchu samochodowego na życie zwierząt.   

Mariola Górska