Konto do wpłat na Radę Rodziców

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 70zł na cały rok szkolny. Wpłaty mogą być dokonywane u księgowej szkoły, wychowawcy a także bezpośrednio na rachunek bankowy Rady Rodziców przy ZPGiSP w Chwaszczynie


RADA RODZICÓW PRZY ZPG I SP W CHWASZCZYNIE
ul. A.Mickiewicza 16
80-209 Chwaszczyno

nr rachunku bankowego  41 8345 1029 0200 1355 2000 0001