Zaproszenie do "Szkoły dla Rodziców"

Szanowni Państwo!

 Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu kompetencji wychowawczych (cykl spotkań) „Szkoła dla Rodziców” prowadzonym BEZPŁATNIE (finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Żukowie) przez specjalistów z Pierwszej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żukowie od 18 września 2018r. godz.18.00 oraz druga grupa dn. 19.09.2018r. godz.18.00  w filii Szkoły Podstawowej w Żukowie ul. Gdańska 66.  

 Przewodnicząca Komisji – Gabriela Kapica –pedagog szkolny; Tel.609203170.