Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Najważniejsze zmiany dotyczą:

1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,

2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,

3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,

4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego.

Szczegóły zmian.