Poniżej przedstawiamy harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych.

szczegółowe informacje