Poniżej można zapoznać się z regulaminem:

- Rekrutacji Uczniów do Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie,