06.04.2017r. - rekrutacja do klasy sportowej

Test Sprawności Fizycznej dla kandydatów do klasy sportowej 4A Szkoły Podstawowej odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek) o godz.16.00 w sali gimnastycznej ZPGiSP w Chwaszczynie ul.Mickiewicza 16.
Kandydatów obowiązuje strój sportowy.