Spotkania z przedstawicielami klubów sportowych

W pierwszych dniach września odbyły się pokazy grup sportowych zachęcające uczniów do uczęszczania na pozalekcyjne zajęcia ruchowe. Wśród nich były: Klub Sportowy GOKKEN, Profesjonalna Szkoła Tańca El'dance, KS Chwaszczyno, Pomorska Szkoła Walki Fighter, Judolandia, Studio Tańca Latino Cafe'.  Zajęcia będą odbywać się w roku szkolnym 2016/2017.