31.05.2017r. - nasi uczniowie Absolwentami Uniwersytetu Dziecięcego

Nasi uczniowie Absolwentami Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego

Troje uczniów naszej szkoły tj. Stanisław Wysocki z kl. Va, Ewelina Fierka z klasy Vb oraz Borys Sobisz kl. Vb zostali tegorocznymi absolwentami Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w Sopocie.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy zainaugurował swoją działalność w 2008 roku w Warszawie, natomiast w charakterze ogólnopolskim funkcjonuje od września 2009 roku. Przedsięwzięcie ma na celu popularyzację wiedzy i budowanie świadomości ekonomicznej wśród dzieci już od najmłodszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Program obejmuje również serie spotkań dla rodziców z zakresu wychowania i kształtowania postaw u najmłodszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski. Minister Edukacji Narodowej pełni nad przedsięwzięciem Patronat Honorowy.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy w Sopocie jest placówką działającą przy Uniwersytecie Gdańskim.

Uniwersytet działa w systemie semestralnym. Każdy semestr obejmuje sześć spotkań trwających po dwie godziny lekcyjne. Problematyka zajęć koncentruje się wokół zagadnień
z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. Organizatorzy starają się przy tym, aby przekazywana wiedza dostosowana była poziomem trudności do wieku odbiorców, a język przekazu był zrozumiały. Przystępność treści jest wzmacniana przez różnego typu wizualizacje multimedialne. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Częstym punktem zajęć na EUD są quizy, turnieje, symulacje, prace plastyczne. Podczas warsztatów mali studenci wcielają się w rozmaite role: kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy specjalistów ds. marketingu, ucząc się przy tym pracy w grupie, samodzielnego myślenia i planowania.

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich partnerskich uczelni oraz ekspertów Fundacji. W realizacji zajęć warsztatowych pomagają wolontariusze, w tym studenci
z kierunków ekonomicznych oraz psychologii, pełniąc role opiekunów grup.

W ramach spotkań EUD organizowane są również zajęcia dla rodziców. Zajęcia te mają pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci oraz kształtowaniu u najmłodszych postaw i zachowań przedsiębiorczych.

Troje w/w naszych uczniów uczestniczyło w III edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego w okresie od 4 października do 6 grudnia 2016r. Udział w zajęciach kończył się testem sprawdzającym wiedzę, który nasi uczniowie napisali z wynikiem pozytywnym. Należy nadmienić, że uczeń Borys Sobisz ukończył Uniwersytet z wyróżnieniem. Nauczycielem, który skierował w/w uczniów na Uniwersytet i poprowadził ich z ramienia naszej szkoły była nauczycielka matematyki pani Jolanta Iwańczak. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wspaniałą promocję naszej szkoły w regionie.

 

 

 

 

Jolanta Iwańczak