Siedmioro uczniów klas trzecich zostało nagrodzonych w II Gminnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Dzieci piszą dla dzieci 2017".

W dniu 10 marca 2017r. uczniowie klasy Va wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Logicznego Myślenia.

W kwietniu klasy II wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Czytania ze Zrozumieniem organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 44 w Gdańsku.

Dnia 04.04.2017r. klasa VIb pod opieką pani Anety Hinc zorganizowała konkurs "U, RZ i CH ortografię każdy zna" na poziomie klas IV-V.

  23 marca 2017 roku został rozstrzygnięty Szkolny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii” dla klas III SP.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w XII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej „ABC Ekonomii” Gdynia 2017.