Hymn szkoły

Poniżej znajduje się tekst hymnu szkoły.

       

 


Słowa:
Sławomira Podgrudna
Muzyka: Paweł Nowicki

I.    Trwaj chwilo, wiecznie trwaj
      Śpiewamy Tobie cześć

       wierni ideałom
       Adama Mickiewicza.

      Jak mówił Adam - wieszcz
      Mierz siły na zamiary,

      Nie zamiar podług sił.
      Bo warto sięgać szczytów.

Refren:

Przez całe życie zawsze  prowadź nas,

uczniów Swych, chwaszczyńska szkoło. 

Wskaż nam, wszystkim, uczniom Twym

wartości, co nas  nigdy nie zawiodą.