Nowe bluzy klubowe

Członkowie naszego klubu w nowych bluzach klubowych. Serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe pani Małgorzacie Freiberg.