Wychowanie przedszkolne

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w naszym przedszkolu

        Bajki i baśnie wywierają niesamowity wpływ nie tylko na wyobraźnię młodego człowieka, jego ciekawość poznawczą, ale również na wrażliwość emocjonalną. Kształtują prawidłowe postawy społeczne, uczą wartości moralnych i estetycznych oraz budują poczucie własnej wartości. Dzień Postaci z Bajek to również doskonała okazja do rozwijania zainteresowań czytelniczych. Wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają fantazję, pamięć i bogacą słownictwo. Warto wybierać więc bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje ukarane.

M.Drawc