Wychowanie przedszkolne

Pasowanie na przedszkolaka

„Przyrzekamy!:
Co dzień rano buzię mieć zawsze roześmianą;
Nie płakać, nie szlochać i swoje panie kochać;
Zabawki szanować i wszystko dookoła porządkować:
Choć jesteśmy jeszcze mali, zgodnie się bawić w sali;
Ubrania samemu zakładać i na odpoczynku nie gadać;
Od dziś zawsze być zuchami i dobrymi kolegami”

Potem Pani dyrektor dokonała pasowania dużym, brązowym ołówkiem. Dzieci – przejęte, w odświętnych strojach spisały się wzorowo, jak na prawdziwych przedszkolaków przystało! Były jeszcze upominki przygotowane przez rodziców oraz dzieci z oddziałów zerowych, a także pamiątkowe zdjęcia. I odtąd nasze najmłodsze dzieciaki stały się prawdziwymi przedszkolakami.