Wychowanie przedszkolne

Spotkanie z Mikołajem dzieci z grup 0"a" i 0"d"