30.09.2016r. - dziennik elektroniczny

 Dyrektor szkoły informuje, że od poniedziałku 3 października 2016 roku Rodzice uczniów naszej szkoły będą mogli korzystać z dziennika elektronicznego tj. e-Dziennika Librus Synergia. Informujemy, że nadal jedynym i głównym dokumentem w zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów są „dzienniki papierowe”. Rok szkolny 2016/2017 jest okresem próbnym i do tego czasu e-Dziennik nie jest dokumentem w świetle prawa i nie może być podstawą do klasyfikacji i promocji uczniów.

Dostęp do e-Dziennika Librus Synergia w naszej szkole jest bezpłatny. Jedyną odpłatną usługą jest SMSInfo, lecz korzystanie z tej usługi  jest nieobowiązkowe i zależy od decyzji rodzica.

Strona do logowania w dzienniku elektronicznym to:

https://synergia.librus.pl/loguj

Dyrektor szkoły