Innowacja pedagogiczna

Opis zasad innowacji pedagogicznej w nauczaniu historii na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum ,, Pamięć Pokoleń. Wrzesień, październik, listopad, grudzień -miesiącami pamięci narodowej