Konkurs ortograficzny: "Mistrz ortografii"

Celem konkursu było:

podniesienie poziomu znajomości ortografii i interpunkcji polskiej,

utrwalenie nawyku poprawnego pisania,

doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych,

kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia,

kształtowanie właściwych reakcji wobec niepowodzenia.

Pierwsza część konkursu polegała na napisaniu dyktanda pełnego „pułapek” ortograficznych. Druga cześć to test ortograficzny.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów klasa trzecich.

W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Wyniki konkursu:

Tytuł Mistrza Ortografii otrzymała:

Maja Milewska – kl. 3a

Tytuł Wicemistrza Ortografii otrzymali:

Maciej Niziołek – kl. 3a

Ewa Janczukowicz – kl. 3c


Organizator konkursu:

Małgorzata Kisiel