Edukacja przez szachy w naszej szkole

Realizacja projektu polega na wprowadzeniu do zajęć szkolnych dwuletniej nauki gry w szachy, jako zajęć obowiązkowych, w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W naszej szkole projekt realizowany jest w klasach IIa i IIb. Dzieci uczą się gry w szachy, a przy tym uczą się cierpliwości, systematyczności, postępowania według zasad fair play oraz szacunku dla rywala. Oprócz kształtowania umiejętności typowo matematycznych, szachy  wspierają również  rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dzieci. Zajęcia prowadzi nauczycielka matematyki - p. Jolanta Iwańczak.