Projekt edukacyjny "Matematyka z klasą"

W roku szkolnym 2019/2020 klasa 3A bierze udział w projekcie edukacyjnym "Matematyka z klasą. Ile matematyki jest wokół nas?" zorganizowanym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Projekt ten jest zgodny z podstawą programową i został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest zachęcenie uczniów do nauki matematyki i pokazania im, że “królową nauk” mogą spotkać na każdym kroku - w kuchni, sporcie czy w zabawach na zewnątrz. Przed nami osiem scenariuszy podczas, których dzieci poznają zastosowanie matematyki w architekturze, projektowaniu mody, dietetyce, ekonomii i logistyce. Motywem przewodnim cyklu lekcji matematycznych będzie sport. Dzięki realizacji projektu uczniowie rozwiną swoją kreatywność, umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia, naucza się podstawowych pojęć i działań matematycznych oraz jak powinni wykorzystywać wiedzę matematyczną w codziennym życiu.

Małgorzata Kisiel

II zajęcia z projektu edukacyjnego „Mali Detektywi”

W ramach projektu „Mali detektywi” uczniowie klasy I uczestniczyli w zajęciach pt. „Dlaczego złość jest nam potrzebna?”. Zajęcia rozpoczęły się pokazem filmu pt „Czy złość jest zła?” z Agnieszką Masternak – psycholog, która opowiedziała o tym, jaką rolę w naszym życiu pełni złość i jak odczytywać sygnały, które może przekazywać nam ta emocja. Następnie próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Kiedy złościmy się? O czym informuje nas nasza złość? Czy złość jest dobra albo zła? Jak działa na nas złość? Kiedy złość może nam pomóc?. Dalszym etapem zajęć było wykonanie pracy plastycznej pt „Moja złość”, który miał przedstawić odczuwanie złości i sposób radzenia sobie z nią. Na podsumowanie zajęć stworzyliśmy sobie mapę radzenia ze złością.

Dorota Bieszka

I zajęcia z projektu edukacyjnego „Mali Detektywi”

W ramach projektu „Mali detektywi” uczniowie klasy I uczestniczyli w zajęciach pt. „Jak rozpoznawać emocje?”. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jakie są emocje, czy emocje są nam potrzebne, którymi emocjami ludzie różnią się od zwierząt, kto zajmuje się emocjami u ludzi, a kto u zwierząt. Uczniowie zapoznali się z filmem pokazującym w jaki sposób zwierzęta wyrażają emocje. Następnie przez zabawę pracowaliśmy nad takimi emocjami jak strach, wstręt, złość, smutek, radość. Podsumowaniem zajęć była zabawa w lustro – rozpoznawanie emocji.

Dorota Bieszka

PROJEKT EDUKACYJNY „MALI DETEKTYWI”

W trakcie roku szkolnego 2019/20 klasa I a i I b bierze udział w ciekawych lekcjach w projekcie edukacyjnym Mali Detektywi. Projekt Mali Detektywi jest jednym z projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dzięki uczestnictwie w projekcie Mali Detektywi, uczniowie stają się studentami Uniwersytetu Dzieci w Klasie. Uczą się poprzez zabawę, doświadczenia i zdobywają umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Projekt składa się z 8 scenariuszy lekcji. Część z nich połączona jest ze sobą motywem detektywistycznym, który rozbudzi ciekawość uczniów i zwiększy w nich chęć uczenia się i poznawania świata. Na każdej lekcji uczniowie otrzymają zagadkę, którą „mali detektywi” będą starali się rozwiązać. Scenariusze lekcji dotyczą różnych dziedzin nauki, ale łączy je potrzeba poszukiwania wiedzy i praca zespołowa. Wszystkie zajęcia rozwijają ponadto u uczniów umiejętność formułowania wniosków na podstawie własnych doświadczeń.

Dorota Bieszka

 

 

Nowy rok szkolny z ozobotem

Od września kontynuujemy zajęcia z programowania w klasach 1-3.

Głównymi celami tych zajęć jest:

- kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności,

- kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań,

- stopniowe i odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat, świadome, czynne i twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii.

W ostatnich tygodniach zrealizowaliśmy następujące tematy, wykorzystując roboty - ozoboty, matę edukacyjną, kolorowe kubeczki oraz matę wirtualną:

- Witaj szkoło!

- Nasze wakacyjne wspomnienia.

- Dzień Kropki z ozobotem.

Uczniowie chętnie eksperymentują, szukają rozwiązań stawianego im problemu oraz chętnie pracują w zespołach - dyskutując i szukając kompromisowych rozwiązań.

Małgorzata Kisiel

Temat projektu edukacyjnego: „BRZECHWA OCZAMI DZIECI"

Temat projektu edukacyjnego: „BRZECHWA OCZAMI DZIECI"

  CELE PROJEKTU:

 • Poznanie ciekawostek z życia Jana Brzechwy.
 • Przybliżenie wierszy Jana Brzechwy.
 • Rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst.
 • Rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej dzieci.
 • Wyzwalanie aktywności ruchowej dzieci.
 • Rozwijanie aktywności intelektualnej i emocjonalno-społecznej.
 • Realizacja dziecięcych marzeń.

Projekt realizowany był przez klasę IIIA i IIIB.

Zadaniem grup było:

wyszukanie informacji na temat:

 • Jana Brzechwy – ciekawostki dotyczące jego życia,
 • wierszy,

oraz:

 • poznanie przez wszystkie dzieci zgromadzonych informacji,
 • opracowanie i przygotowanie inscenizacji wierszy,
 • zgromadzenie materiałów potrzebnych do wykonania rekwizytów,
 • prezentacja pracy na forum szkoły.

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU – 3 tygodnie.

 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

Nasza przygoda z Janem Brzechwą i jego wierszami dla dzieci zaczęła się od wizyty w Teatrze Muzycznym w Gdyni na spektaklu pt. „Brzechwa dla dzieci”. Dzieciaki były zauroczone przedstawieniem i grą aktorską. Wyraziły chęć przygotowania swojej interpretacji wierszy. Tak zrodził się pomysł na projekt.

Wspólnie wybraliśmy ciekawostki z życia poety i przygotowaliśmy pytania do quizu dla uczniów klas III. Następnym krokiem był wybór wierszy. Prowadziłyśmy ćwiczenia aktorskie.  Dzieci czuły się jak aktorzy. Przygotowaliśmy również rekwizyty potrzebne do przedstawienia. Efekty pracy można było obejrzeć  31 maja na festynie rodzinnym i szkolnym konkursie recytatorskim.

Dorota Bieszka, Ewa Pelc