TERMINARZ SPOTKAŃ Z RODZICAMI w roku szkolnym 2023/2024

DATA

GODZINA

ODDZIAŁ

30 sierpnia 2023 r.

   godz.  16.00 – 18.00 

Wychowanie przedszkolne

14 września

19.00

Spotkanie dyrektora z  Radą Rodziców

13 września 2023 r.

 

17.00

Szkoła podstawowa I - III

14 września 2023 r.

17.00

18.00

Szkoła podstawowa IV – VI

Szkoła podstawowa VII - VIII

15 listopada 2023 r.

 

 

17.00

Szkoła podstawowa I - III

16 listopada 2023 r.

 

17.00

18.00

Szkoła podstawowa IV – VI

Szkoła podstawowa VII - VIII

22 listopada 2023 r.

16.00 – 18.00

 

Wychowanie przedszkolne

 

 3 stycznia 2024 r.

17.00

Szkoła podstawowa I - III

4 stycznia 2024 r.

17.00

18.00

Szkoła podstawowa IV – VI

Szkoła podstawowa VII - VIII

24 stycznia 2024 r.

16.00 - konsultacje

 

Wychowanie przedszkolne

 

14 lutego 2024 r.

17.00

Szkoła podstawowa I – III

 

15 lutego 2024 r.

17.00

18.00

Szkoła podstawowa IV – VI

Szkoła podstawowa VII - VIII

20 marca 2024 r.

16.00 - konsultacje

Wychowanie przedszkolne

 

17 kwietnia 2024 r.

17.00

Szkoła podstawowa I – III

 

18 kwietnia 2024 r.

17.00

18.00

Szkoła podstawowa IV – VI

Szkoła podstawowa VII - VIII

24 kwietnia 2024 r.

   godz.  16.00 – 18.00

Wychowanie przedszkolne

22 maja 2024 r.

17.00

Szkoła podstawowa I - III

23 maja 2024 r.

16.00 - konsultacje

Wychowanie przedszkolne

 

23 maja 2024 r.

17.00

18.00

Szkoła podstawowa IV – VI

Szkoła podstawowa VII - VIII