Szachy w szkole

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole kontynuujemy prowadzenie zajęć szachowych. Biorą w nich udział klasy 2a, 2b, 2c, 3a i 3b. Młodzi szachiści spotykają się raz w tygodniu by poznać lub doskonalić tajniki tej królewskiej gry. Szkoła nasza bowiem, wiele lat temu, przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Edukacja przez szachy w szkole”. Jest on skierowany do uczniów edukacji wczesnoszkolnej, a jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności matematycznych, szczególnie w zakresie logicznego i analitycznego myślenia oraz orientacji przestrzennej. Nasi uczniowie radzą sobie doskonale. Aktywnie biorą udział w lekcjach, chętnie rozwiązują zagadki szachowe i systematycznie podnoszą swoje umiejętności. Kto wie może w przyszłości, o ile pozwoli na to sytuacja epidemiczna, przywieziemy puchary z turniejów?

Jolanta Iwańczak

Szachy w szkole

Minął kolejny rok, kiedy uczniowie klas II i III uczestniczyli w programie Polskiego Związku Szachowego „Edukacja przez Szachy w Szkole”. W tym roku szkolnym otrzymaliśmy kolejny komplet szachownic, bierek szachowych oraz tablicę demonstracyjną. Dzięki temu  mogliśmy zachować  reżim sanitarny w trakcie zajęć.

Klasy drugie uczyły się podstaw gry w szachy, poznawały szachownicę, sposoby poruszania się i wartości bierek szachowych, a także zasady tej królewskiej gry.

Klasy trzecie miały możliwość poznania podstawowych motywów taktycznych. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się przy tym bawili.

W imieniu swoim oraz pani Jolanty Iwańczak chciałam podziękować dzieciom biorącym udział w projekcie za uwagę i zaangażowanie.

Ewa Pelc

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Emocja”

W tym trudnym dla nas wszystkim czasie – czasie pandemii relacje międzyludzkie odgrywają bardzo ważną rolę, czego mogliśmy doświadczyć w minionym roku szkolnym. Dlatego dbając o nasze zdrowie świetlica przystąpiła do projektu edukacyjnego „Emocja” o zasięgu międzynarodowym.  Do głównych celów projektu należą:

- kształtowanie prawidłowych postaw społecznych u uczniów;

- rozbudzanie u dzieci wiary w siebie i własne możliwości;

- uwrażliwienie dzieci na zrozumienie emocji i uczuć innych osób;

- integracja zespołu świetlicowego;

- wychowanie do wartości (empatia, wyrozumiałość, szacunek, wrażliwość);

- tworzenie sytuacji budujących wrażliwość, empatie i szacunek wobec innych .

Projekt składa się z pięciu modułów:

 - „Kreatywność” (IX – X 2020r.)

-  „Wyobraźnia” (XI – XII 2020r.)

-  „Moc słów” (I – II 2021r.)

-  „Empatia” (III – IV 2021r.)

- „Oswajanie strachu” (V – VI 2021r.)

Świetliczaki zrealizowały 1 moduł projektu – „Kreatywnośc”, poznając przy tym podstawowe emocje, które towarzyszą każdemu z nas – radość, strach, złość i smutek. Dzieci odgrywały scenki wcielając się w wylosowana emocję. Wspólnie oglądaliśmy film o Vashti, czytaliśmy wiersz "Kreatywność" i opowiadanie Igi Gromady „Blok rysunkowy” . Przygotowaliśmy „Termometr uczuć” oraz „Słoik złości i radości”, do którego dzieci chętnie wrzucają swoje przemyślenia. Następnie dzieci wykorzystując swoją kreatywność tworzyły piękne prace. Z niecierpliwością czekamy na 2 moduł, który rozpoczniemy już wkrótce. J

Edyta Malotka

VI ZAJĘCIA Z PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MALI DETEKTYWI” - Ile jest kolorów?

Tematyką następnych zajęć z projektu były kolory. Na początku zajęć uczniowie zobaczyli film z mini wykładem, który wprowadził uczniów w tematykę malarstwa. Dowiedzieli się co oznaczają kolory w malarstwie oraz poznali ich historię. Zapoznali się z barwami podstawowymi, ciepłymi i zimnymi. Samodzielnie poszukiwali przez mieszanie barw podstawowych różnych innych ciekawych kolorów. Z uzyskanych barw każdy namalował pejzaż używając tylko kolorów ciepłych, albo zimnych. Zajęciom towarzyszyły doświadczenia oraz zabawy.

Dorota Bieszka

V ZAJĘCIA Z PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MALI DETEKTYWI” - Jak bezpiecznie korzystać z internetu?

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu klasa Ia i Ib uczestniczyła w lekcji - Jak bezpiecznie korzystać z internetu? Podczas zajęć  uczniowie dowiedzieli się czym są cyfrowe ślady i jak poruszać się po cyfrowym labiryncie. Wzięli udział w grach dydaktycznych oraz rozwijali kreatywne myślenie. Wysłuchali opowieści Stasia, podczas której dowiedzieli się, jakie mogą być zagrożenia związane z publikowaniem treści w internecie.

Dorota Bieszka

IV ZAJĘCIA Z PROJEKTU EDUKACYJNEGO „MALI DETEKTYWI” - Jak koncentracja pomaga detektywom w pracy?

Na kolejnych zajęciach z projektu pt. Jak koncentracja pomaga detektywom w pracy?  Uczniowie obejrzeli mini wykład pt. Jak otoczenie wpływa na koncentrację i dowiedzieli się z niego, czym jest koncentracja uwagi, jakie czynności wymagają koncentracji oraz co można zrobić, aby ułatwić sobie koncentrację? W celu zwiększenia koncentracji uczniowie wzięli udział w zabawach ruchowych.

Dorota Bieszka